.Aukrustmonument
.Aukrustsenter
.Barald
.Husantunet
.Jutulhogget
.Garveri / Kvern
.Sandeggbakker
.Tronfjell

    
  
 
Ikke noe annet fjell har denne formen som Tronfjell har. Tron er synlig mange mil, både fra nord, sør, øst og vest. Berggrunnen på Tron er svært kalkrik og er også kjent for sin rike flora. Mogop er vårplanten, mens isoleie vokser høyt oppe der vegetasjonen ellers er sparsom.
Med bilvei til utspringstedet og gunstige klimatiske forhold, er Flattron et ideelt sted for hanggliding.

Tronfjellveien er Norges nest høyeste bilvei - 1.666 m o.h. Veien er åpen i sommerhalvåret og det er mulig å kjøre helt til topps (også med buss). Tronfjellveien har selvbetjent bom og er ca. 10 km lang fra Tronsvangen Seter. Fra Tronsvangen Seter går det også en 4,5 km lang sti til toppen. I vanlig turtempo bruker man omtrent seks timer t/r Tronsvangen Seter. Fra Flattron er det omtrent 4 km å gå til toppen langs veien.
Dikteren og filosofen Baral levde på Tronsvangen i nesten 30 år.

Veien ble til da NRK besluttet å bygge radio- og TV-link på toppen av Tronfjell i 1959. I løpet av 30 dager og for egen regning og risiko, klarte brødrene Ingvald og Ottar Gjermundshaug å ha veien ferdig, slik at utstyr kunne fraktes til toppen. Veien ble opprusta i 1999 i forbindelse med at Luftfartsverket satte opp en radarsender på toppen.