.Aukrustmonument
.Aukrustsenter
.Barald
.Husantunet
.Jutulhogget
.Garveri / Kvern
.Sandeggbakker
.Tronfjell

    
 
 

Nord-Europas største canyon befinner seg 20 km sør for Alvdal sentrum.

Juvet er 2,4 kilometer langt og de stupbratte veggene i gjelet er på det høyeste 240 meter. Vidden på gjelet varierer fra 150-500 meter. Storsteinet ur dekker det meste av bunnen og ligger på mange steder også langt oppover på sidene. Floraen i Jutulhogget består av en blanding mellom sørlige arter og fjellplanter.
Jutulhogget ble fredet som naturreservat i 1959 og er senere tatt inn i fylkets kvartær-geologiske verneplan.I følge sagnet vart Jutulhogget til på denne måten:

Rendalsjutulen i Sølenfjellet var avundsjuk på Glåmdalsjutulen i Tronfjellet fordi han hadde så mye større elv gjennom dalføret sitt. Så fant han på at han ville leie Glåma over til Rendalen. Til det laga han ei kjempesvær øks og gav seg til å hogge laus på fjellryggen. Det første hogget gjekk noe skeivt - heile 45 grader nord-vest for den retninga som vassrenna skulle ha. Skaret etter dette heter Veslehogget. Så ble han arg fordi det første hogget gjekk så skeivt, og hogg andre gangen til av all si makt. Det vart ei veldig fjellkløft nesten over til Barkald. Det ramla og larma så fælt at Glåmdalsjutulen våkna og spurte hva som stod på. "Ei høgg vasstro åt kvennom mine", ropa Rendalsjutulen, mens han svingte øksa til det siste hogget. Men da hadde Glåmdalsjutulen blitt helt våken. Han slengte av gårde en kjempestor stein. Den traff Rendalsjutulen midt i skallen så han datt livløs om på østsida av Tysla. Der kan en se grava hans ved siden av vegen den dag i dag. Det siste hogget som kunne ha fått Glåma til å renne gjennom fjellryggen til Tylldalen og Rendalen, vart det altså ikke noe av. En dryg halv-kilometer står igjen. Den store steinen ble liggende igjen på Fonnåsfjellet."